KOMİSYON ÇALIŞMALARI ANKETİ 2024

KOMİSYON ÇALIŞMALARI ANKETİ 2024

Sayın Üyemiz,

EMO Ankara Şubesi 27. Dönem Komisyonları Yönetim Kurulumuzun 27/5 sayı ve 20.03.2024 tarihli toplantısında karar alındığı üzere aşağıda beliritlen liste çerçevesince oluşturulacaktır.

Aşağıda bulunan listeden, 27. Dönemde Şubemizde kurulan komisyonlarımıza başvuru yapabilirsiniz. Komisyon çalışmalarının günceli yakalayan dinamik bir biçimde yürütülmesi hedeflenmektedir. Çalışmak istediğiniz komisyonlar ya da farklı komisyon önerilerinizi belirttiğiniz takdirde oluşturulan talepler doğrultusunda komisyonlar açılacaktır. EMO Komisyonların Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi'ne göre "Komisyon asıl üyeleri en fazla üç komisyonda görev alabilir". Tercihlerinizi en fazla 3 komisyon seçerek gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

Ankete katılımınız ve komisyon çalışmalarına sunacağınız katkılar için teşekkür ederiz.